Széchenyi István


4456 Tiszadob, Mátyás király ( régi nevén Károlyi Mihály ) utca 7.
Tel.: +36(42)722-674     e-mail: tiszadobisk2018@gmail.com

iskola logo


Akkreditált kiváló TehetségpontAkkreditált kiváló Tehetségpont
Vöröskeresztes bázisiskolaVöröskeresztes bázisiskola

A Széchenyi István Iskolai Alapítvány Tiszadobon

A Széchenyi István Iskolai Alapítványt, immár több mint 20 évvel ezelőtt, 1992-ben hívták életre alapítói, annak a nemes célnak megvalósítása érdekében, mely a település iskolájába járó tanulók egész személyiségfejlődését kívánja segíteni a hivatalosan engedélyezett Alapító Okirata alapján.

Alapító: az Általános Iskola a Tiszadobi Önkormányzat anyagi támogatásával.

Az Alapítvány létrehozásának kezdeményezője, szervezője: Vitányi György iskolaigazgató.

Jelenlegi vezetői: Tóthné Balázs Krisztina elnök és Fábriné Somlyai Beáta titkár.

Anyagi és erkölcsi támogatásával az alábbi kiemelt célokat irányozza meg az Iskolai Alapítvány:

Az Alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, aki a szervezet céljaival egyetért.

Sajnos, az anyagi források apadóban vannak, mely gátat szab a minél színesebb és tartalmasabb munkának.

A pályázati lehetőségeket a közhasznúság „nem léte” szűkíti egyre jobban.

A jövő közös célja és felelőssége új anyagi források keresése, aktívabb, sikeresebb pályázati élet.Tiszadob, 2016. június 1.

                                                                                               Vitányi György
                                                                                                     igazgató