Széchenyi István


4456 Tiszadob, Mátyás király ( régi nevén Károlyi Mihály ) utca 7.
Tel.: +36(42)722-674     e-mail: tiszadobisk2018@gmail.com

iskola logo


Akkreditált kiváló TehetségpontAkkreditált kiváló Tehetségpont
Vöröskeresztes bázisiskolaVöröskeresztes bázisiskola
fobejárat
belso udvar
fobejárat
udvar
fobejárat
iskolabelso
fobejárat
hátsó udvar

ISKOLAI DÍSZUDVAR AVATÓ - 2017. március 31.
Ezen a tavaszon iskolánkban a Nyíregyházi Tankerületi Központ támogatásával a Nagyiskola belső udvarának felújítása valósult meg. A mai napon (2017. 03. 31-én) az iskolai díszudvar avató ünnepségen hivatalosan is birtokba vehettük a megújult, megszépült iskolaudvarunkat.

Az eseményen az iskola tanulóin és dolgozóin kívül szülők és számos meghívott vendég vett részt. Vitányi György igazgató ünnepi köszöntője után avató beszédet mondott Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr, a szalagot pedig Gaszperné Román Margit tankerületi központ vezető vágta át. A színvonalas ünnepi műsorról iskolánk néptáncosai és énekkara gondoskodott.

A beruházás pénzbeli értéke több millió forint, de az igazi értéke számunkra sokkal többet ér, szinte felbecsülhetetlen. Köszönet érte a Nyíregyházi Tankerületi Központ vezetőjének és a kivitelezőknek.

2016 decemberében még két nagy beruházást finanszírozott a Nyíregyházi Tankerület. Az iskolaudvaron közel 40 méteres szakaszon cserélték ki a régi 35 éves szennyvízcsöveket és aknákat, s ezzel megszűnt a korábbi áldatlan állapot. Szintén decemberben megújult a tornatermünk parkettája, amely megszüntette az egészségre ártalmas porképződést.

FORGATÓKÖNYV

Időpont: 2017. március 31. 1100

Helyszín: Nagyiskola belső udvara.

Résztvevők: iskolánk tanulói (1-8. évfolyam) 14 osztálya és dolgozói, meghívott vendégek.

A rendezvény védnöke: Gaszperné Román Margit     tankerületi igazgató

Műsor:
11 00 Iskolai zászló bevonulása


- Himnusz

- Ünnepi köszöntő - Vitányi György     igazgató


Tisztelt Vendégek! Szülők! Kollégák!
Kedves Gyerekek!

Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a szép tavaszi napon az iskolai díszudvar avató ünnepségünkön.
Külön szeretettel köszöntöm rendezvényünk védnökét Gaszperné Román Margit tankerületi központ igazgató Asszonyt, a Nyíregyházi Tankerületi Központ vezetőjét.
Nagy tisztelettel köszöntöm Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő urat, és Dr. Hosszú József urat a Járási Hivatal vezetőjét.
Külön köszöntöm Bán György polgármester urat.

Kedves Gyerekek! Szülők! Kollégák!
Tisztelt Vendégeink!

Örömömre szolgál, hogy az iskolánk értékét növelő jelentős beruházásról tájékoztathatom a jelenlévőket.
A Nagyiskola belső udvarának felújítása megvalósult, a Nyíregyházi Tankerületi Központ támogatásával.
A munkálatok szerződés szerinti befejezése: 2017. március 31. vagyis a mai nap, de határidő előtt elkészült és már egy héttel ezelőtt használatba vettük.
Tiszadobon 357 éve folyik iskolarendszerű oktatás. Ez az iskolaudvar, amelynek a felújítását ma ünnepeljük, 1982. szeptemberében fogadta először az iskolás gyerekeket.
Úgy emlékeszem rá, mintha tegnap lett volna, pedig 35 évvel ezelőtt volt, amikor, felavattuk ezt az iskolát. Vagyis 35 éves ez az iskolaépület és az iskolaudvar.
Az épület felújítása 2011-ben történt az önkormányzati fenntartás idején, állami pályázati pénzből.
Az iskolaudvar felújítása, térkövezése ezen a tavaszon valósult meg végre, mindannyiunk nagy örömére. A beruházás pénzbeli értéke több millió forint, de az igazi értéke számunkra sokkal többet ér, szinte felbecsülhetetlen. Köszönet érte a Nyíregyházi Tankerületi Központ vezetőjének és a kivitelezőknek.

Köszönöm tankerületi Igazgató Asszonynak és gazdasági vezetőjének Bak Tibor úrnak a szakmai és emberi támogatását. Itt kell megemlítenem, hogy 2016. decemberében még két nagy beruházást finanszírozott a Nyíregyházi Tankerület:
1. ezen az iskolaudvaron közel 40 méteres szakaszon cserélték ki a régi 35 éves szennyvíz csöveket és aknákat, s ezzel megszűnt a korábbi áldatlan állapot.
2. Szintén decemberben megújult a tornatermünk parkettája, amely megszüntette az egészségre ártalmas porképződést.
Ezt a két beruházást követte kora tavasszal ennek a belő udvarnak a térkövezése, a csapadékvíz elvezetése. Az udvar felújítási munkálatainak fővállalkozója Dr. Oláh Zoltán úr, aki jó együttműködésben irányította a pályázat megvalósítását.
Mindhárom kivitelezési munka Móré Sándor és fia ifjú Móré Sándor vállalkozása végezte elismerésre méltó módon. Szorgalmas szakembereik alapos, jó munkát végeztek mindhárom munkaterületen.
Néhány adat a térkövezésről.
Az elkészült térkövezés területe: 400 m2.
A lepakolt térkövek száma: 20 000 db.
A csapadékvíz elvezető elemek szám 80 db.
A 0,4-es kavics mennyisége: kb. 50 m3.
Ezen kívül 10 db aknafedél megemelése és 8 db csatornakifolyó meghosszabbítása, 2 db négyszögletű pihenőpad a nyírfák körül, a pályázati munkák során elkészült. Mindez csípős februári hidegben, de mégis lelkiismeretesen, és az iskola kéréseit is elfogadva. Köszönöm a munkájukat.
Mostantól ezen a szép iskolaudvaron rendezhetjük az iskolai ünnepélyeket: Rövidesen a ballagást és a tanévzárót, majd szeptemberben már itt fogadhatjuk a leendő elsősöket a tanévnyitó ünnepségen. Olyan szép közösségi tér lett az iskolaudvarunk, hogy iskolai díszudvarnak fogjuk nevezni, és vigyázunk rá, mint a szemünk fényére. Nem lesz könnyű feladat, de tudjuk, hogy a szép környezet már önmagában is szépre s jóra nevel.
De azt is tudjuk, hogy mostantól méginkább vállalnia kell a felelősséget az iskolánk minden tanulójának és dolgozójának az iskolánk külső és belső épségéért, tisztaságáért. Természetesen a tanulóink szüleinek is fontos szerepe van és lesz a nevelésben. Hiszem, hogy csak összefogással és szeretettel tudjuk megoldani mindazokat a feladatokat, amelyek ránk várnak.
Saját tapasztalatomból tudom, hogy a szeretet minden probléma megoldásában segíthet. Hiszen a szeretet türelmes, megértő, segítő együttérző, problémamegoldó, vadócot szelídítő, vigasztaló, mosolyt fakasztó és követelményt támasztó, közösséget formáló erő.

Kedves Gyerekek! Kedves Kolléganők! Kollégák! Tisztelt Szülők és Vendégeink!

Kérem, hogy a mai nappal hivatalosan is vegyük birtokba a megújult, megszépült iskolaudvarunkat. Köszönöm az eredményes együttműködést mindenkinek. „Azokból a kövekből, amelyek utunkba gördülnek egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”- mondta Széchényi István. Ez ma is igaz!

Köszönöm a megtisztelő figyelmet.

Tiszadob, 2017. március. 31.

Vitányi György
Igazgató

- Néptánc – Szabó Péterné     tánctanár

- Avató beszéd - Dr. Vinnai Győző - és szalag átvágása - Gaszperné Román Margit

- Az iskolai kórus dala: Ez az otthonunk;    Ledniczky Monika     ének-zene tanár


- Iskolai zászló kivonulása


- Vendégek elvonulása a Széchenyi terembe – Polonkai Ibolya, - Kőszegi Ildikó, Királyné Réthi Julianna, Pethéné Puskás Erika


- Osztályok,tanulók elvonulása – osztályfőnökök vezetésével.

- Vetítés és megvendégelés a Széchényi teremben – Oroveczné Ujszászi Irén, Tóthné Balázs Krisztina, Gorzsás József, Sándor János

- Iskolánk vendégkönyvébe a beírások szervezése – Polonkai IbolyaHangosítás: Gorzsás József, Sándor János

Technikai rendező: Oláh Károly     igazgató helyettes


További képekért tekintse meg galériánkat.


Meghívottak névsora:

1. Gaszperné Román Margit     tankerületi központ igazgató

2. Bán György     polgármester

3. Dr. Vinnai Győző     országgyűlési képviselő

4. Dr. Hosszú József     Járási Hivatal vezetője

5. Dr. Oláh Zoltán     kivitelező fővállalkozó

6. id. Móré Sándor

7. ifj. Móré Sándor

8. Deáki Erika     ISZMK elnök

9. GorzsásJózsef     ISZMK helyettes

10. Kissné Zsák Magdolna     ISZMK helyettes

11. Szedleczki Tünde

12. Fazekasné Vámos Melinda

13. Tóth Tímea

14. Tóth Olga

15. Ádám Anita

16. Mészárosné Sándor Ágnes

17. Fazekas Teréz

18. Zsóri Lászlóné

19. Tóth Melinda

20. Marczis Jánosné

21. Pongóné Kanalas Tímea

22. Megyaszai Éva

23. Szoboszlai Adrienn

24. Dévényi Erzsébet Ildikó

25. Balogh Katalin

26. Kiss Erika

27. Takács Károlyné

28. Urbán Józsefné

29. Havasi Erzsébet

30. Tálas Attiláné

31. Kiss Tiborné

32. Galyas Zsoltné

33. Somlyai Zoltán     alpolgármester

34. Dr. Gutay István     képviselő

35. Fábri Zoltán     képviselő

36. Oláh Károly     képviselő

37. Száraz József     képviselő

38. GalyasJózsef     képviselő, RNÖ elnöke

39. Tóthné Balázs Krisztina     alapítványi elnök

40. Bertalan Lászlóné     óvodavezető

41. Bertalan László     Gyermekvédelmi Központ szakmai vezetője

42. Szabó Péter     Andrássy Kastély szakmai vezetője

43. Paronai János     rendőrkapitány

44. Bán Gábor     polgárőr parancsnok

45. Fazekas Alpár     református lelkész

46. Mák Zsolt Ferenc     katolikus plébános

47. Fábriné Somlyai Beáta

48. Oláhné Nagy Ágnes

49. Sebestyén László

50. Sándor János

51. Budaházy Zoltánné

52. Bugya István

53. Dopita György

54. Gadnai Gáborné

55. Juhász Ferenc

56. Kissné Dömsödi Katalin

57. Kuki Éva

58. Marton Imréné

59. Popovici Mária Irén

60. Szmereka István