Széchenyi István


4456 Tiszadob, Mátyás király ( régi nevén Károlyi Mihály ) utca 7.
Tel.: +36(42)722-674     e-mail: tiszadobisk@freemail.hu

iskola logo

Tiszadobi Széchenyi TehetségpontTiszadobi Széchenyi Tehetségpont
Vöröskeresztes bázisiskolaVöröskeresztes bázisiskola
fobejárat
belso udvar
fobejárat
udvar
fobejárat
iskolabelso
fobejárat
hátsó udvar

2016/2017 Tanévnyitó ünnepség


 • Himnusz meghallgatása, Köszöntés


 • Igazgatói tanévnyitó beszéd:


 • Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek, Kollégák, Vendégeink!

  Tanévnyitó ünnepségünkön tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm Bán György polgármester urat.

  Kedves Elsősök! Hozzátok szólok először. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat iskolánkban, a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskolában. Királyné Réthi Julianna tanító néni és Oláh Ági néni a napközis nevelőtök mindenben segít majd nektek.
  Köszönöm a Napsugár Óvoda dolgozóinak az eddigi nevelő munkát, és azt is, hogy a leendő elsősök itt vannak a Tiszadobi Iskola tanévnyitó ünnepélyén, azzal a szép iskolai nyakkendővel a nyakukban, amelyet az Önkormányzatunk, illetve a Napsugár Óvoda vásárolt nekik. Polgármester úrnak köszönöm a támogatást a családok és az iskolánk nevében is.
  Kedves Felsőbb Évesek! Ti már ismeritek iskolánk hagyományait, szokásait. Segítsétek egymást, hogy minél több örömöt élhessünk meg együtt. Tanítóitok, tanáraitok útmutatásával figyeljetek egymásra, hogy megláthassátok, mikor, kiért, mit tehettek, hogy a tanulás egyben siker is lehessen. Ti már tudjátok, hogy a siker a napról napra megismételt szorgalmas tanulás, a munka eredménye.
  Kedves Szülők! Köszönöm, hogy ránk bízták gyermekeiket ebben a tanévben is. Összesen 235 tanuló kezdi meg a tanévet a holnapi nappal. A szülők mindig azt szeretnék, ha a gyermekeik szebb, boldogabb életet élhetnének. A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a fenntartó Nyíregyházi Tankerületi Központ és TISZADOB Nagyközség Önkormányzata valamint az Iskolai Alapítvány támogatásával arra törekszik, hogy tanulói, a tiszadobi gyerekek jól érezzék magukat az Iskolánkban, és személyiségük fejlődéséhez, képességeik kibontakoztatásához a személyi és tárgyi feltételek biztosítva legyenek.

  A személyi feltételeink jók: minden pedagógus álláshelyet be tudtunk tölteni, jól képzett és elhivatott pedagógusokkal. Bemutatom az új kolléganőnket, Veresné Kántor Evelin tanítónőt, akinek eredményes munkát kívánok. Minden tantárgyat szakos pedagógus tanít majd. Ismét munkába áll a Gyed-ről visszatérő angol szakos tanárnő, Barócsi Mária, akinek szintén sok sikert kívánok.

  A Tiszadobi iskola országosan regisztrált tehetségpont, ezért kiemelt feladatunknak tekintjük a kiművelt emberfők gyarapítását, a tehetségek felkutatását és fejlesztését, egyenlő esélyt adva minden gyereknek.
  Már a 3. évfolyamon lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy megismerkedjenek az informatika és az angol nyelv alapjaival.
  Lehetőséget biztosítunk, hogy képesség szerinti csoportokban tanulják a magyart, a matematikát, az angolt és az informatikát. A művészeti alapképzés keretében továbbra is fejleszthetik képességeiket a billentyűs tanszakon, a színjátszásban, a néptáncban és a grafikában.
  A rendszeres testmozgást, a testnevelést heti 5 órában gyakorolhatják a tanulók.
  A 4.-5.-6. évfolyamon az úszásoktatás a testnevelés keretében valósul meg a Nyíregyházi Sóstói Fürdőben, tavasszal. Vöröskeresztes Bázisiskola is vagyunk, ezért az egészséges életmódra nevelés az egyik kiemelt célkitűzésünk.
  A gyerekek lehetőséget kapnak az elsősegélynyújtás, az életmentés alapjainak elsajátítására. Az előző tanév végén 53 ÉRDEMES SZÉCHENYIS TANULÓ díjat és 3 KIVÁLÓ SZÉCHENYIS TANULÓ díjat adományozhattunk tanulóinknak. Kívánom, hogy ezt a tanévet még eredményesebben zárjuk.

  Az ígéretek szerint az önálló költségvetéssel rendelkező iskolafenntartó tankerületi központok kialakításával javulni fog a tárgyi feltételek minősége. A jövőben reményeink szerint nem lesznek már finanszírozási gondok és nem nehezítik a napi működést az életszerűtlen bürokratikus szabályok, a karbantartási munkák halogatása, a mindenre kiterjedő pénztelenség. Bízom benne, hogy egyre több szülő fogja majd támogatni a Tiszadobi Általános Iskola pedagógiai munkáját. Kérem, hogy segítő együttműködésükkel és gyermekük iskolai munkájának figyelemmel kísérésével legyenek aktív támogató partnereink.

  Kérem mindazokat, akik tehetik, hogy az Iskolai Alapítványon keresztül anyagilag is támogassák a tiszadobi iskolásokat. Iskolánk minden dolgozója - összesen 40 fő -, a gyerekek érdekében munkálkodik nap, mint nap. Az új tanévben 14 osztály indul és 6 napközis csoportot szervezünk.
  Nevelőtestületünkből az osztályfőnököket és a napközis nevelőket ismertetem név szerint, akik a gyerekek és a szülők közvetlen partnerei lesznek.

  OSZTÁLYFŐNÖKÖK:

  1.a   Királyné Réthi Julianna
  2.a   Szabó Péterné
  2.b   Tóthné Lakatos Ildikó
  3.a   Porkolábné Gadnai Katalin
  3.b   Tóth Erzsébet
  4.a   Enyedi Lászlóné
  4.b   Tóth Milán
  5.a   Vitányi Györgyné
  5.b   Fábri Zoltán
  6.a   Szőke Katalin
  7.a   LedniczkyMonika
  7.b   Balogh Marianna
  8.a   Kőszegi Ildikó
  8.b   Király János

  NAPKÖZIS NEVELŐK:

  1. csoport   (1. évfoly.)         Oláh Ágnes
  2. csoport   (2. évfoly.)         Veresné Kántor Evelin
  3. csoport   (3. évfoly.)         Szuhai Szilvia
  4. csoport   (4. évfoly.)         Porkoláb Antal László
  5. csoport   (5-6. évfoly.)      Stefánné Kiss Márta
  6. csoport   (7-8. évfoly.)      Alexa Lajos,  Dohos Andrea,  Kovács János
  A napközis beiratkozás tegnap kezdődött és még ma is tart. Az ünnepély után az osztályfőnököknél vagy az iskolatitkári irodában, illetve a kijelölt helyen kell a szülőknek nyilatkozniuk, hogy igényt tartanak-e a gyermekük részérea napközis foglalkozásra. Egy másik papíron arról kell nyilatkozniuk a szülőknek, hogy milyen étkezést kérnek gyermeküknek./tízórai, ebéd, uzsonna/.
  Kérem az osztályfőnököket, hogy segítsék a szülőket a papírok aláírásában. A mai napon szeretnénk megfelelő adatokkal rendelkezni a konyha munkájának segítése érdekében. A gyermekek étkezését az Önkormányzat Konyháján a szokott helyen lehet intézni. /befizetés, módosítás, lemondás/ Minden további közérdekű információt megtudhatnak a szülők és a tanulók a vezetőtársaimtól, a pedagógusainktól, az iskolatitkártól és természetesen tőlem.

  Kedves Kollégák, Munkatársak!
  Bízom benne, hogy az eltelt nyári szabadság alatt nemcsak feltöltődtünk, hanem felkészültünk arra is, hogyan végezzük eredményesen a nevelő – oktató munkánkat az új tanévben, amely nem kis feladat. Tudjuk, hogy nagy változás zajlik a magyar iskolarendszerben. Változó feltételek között kell még eredményesebben dolgoznunk a jövőben, az új törvények szerint nagyobb anyagi és szakmai megbecsülés mellett. Ebben a MEGÚJULÓ tanévben is mindannyian gondoljunk Széchenyi István szavaira:„Az ember annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársának, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek.”
  Kedves Gyerekek, Kollégák!

  Tisztelt Szülők, Vendégek!

  Legyünk hát mindannyian hasznos tagjai iskolaközösségünknek, településünknek Tiszadobnak és ezáltal hazánknak Magyarországnak. Ezekkel a gondolatokkal a 2016/2017-es tanévet ünnepélyesen megnyitom.
  Köszönöm a figyelmet.
                                                                                                 Vitányi György
                                                                                                       igazgató


 • Szavalat:
 • Devecseri László: Diákjáték évnyitóra

  Előadják: Bódi Brigitta (8/B) és Blága Vivien (8/B)



 • A napsugár óvoda búcsúztatója


 • Királyné Réthi Julianna köszönti a leendeő elsősöket:


 • Kedves Gyerekek! Kedves Elsősök!

  Nagy szeretettel köszöntelek Benneteket.
  Most elmondok nektek egy mesét.
  Volt egyszer egy király, aki elhatározta, hogy várost fog építeni. Talált hozzá egy alkalmas helyet. Volt ott minden, ami kellett: egy nagy folyó, hogy legyen miből vizet meríteni, egy nagy erdő, hogy legyen tűzifának való, egy magas hegy, amire várat lehetett építeni, és amelynek a gyomrában hatalmas aranybánya volt, valamint volt még sok-sok szántóföld. Hívott a király sok munkást: kőfaragót, ácsot, tetőfedőt, mérnököt és pallért, akik egy esztendő leforgása alatt felhúzták a várat.
  Akkor a király felment a legmagasabb toronyba, ahol elcsodálkozott a város szépségén.
  Minden szinte tökéletesen sikerült. A király nem tudott betelni a látott szépséggel.
  De aztán elkezdett gondolkodni. Vajon hogyan tudta az építőmérnök kitalálni, hogy hova tegyék a házakat? Hogyan tudták a kőfaragók ilyen szépre faragni az oszlopok tetejét? Vajon a kubikusok hogyan tudták ilyen gyorsan kiásni a hatalmas várárkokat?
  Elmondta gondolatait a kancellárjának, aki elmosolyodott és visszakérdezett:
  – Felséged vajon honnan tudta, hogy itt van ennek a városnak a legjobb helye?
  – Ismerem a mesterségemet, mert megtanultam – mondta a király.
  – Ők is mindannyian – felelte a kancellár.
  – Ó – mondta a király –, milyen csodálatos dolog, ha mindenki ismeri a maga tudományát!
  Nos, kedves Elsősök! Most ti is elkezditek a nagy munkátokat az iskolában. Elkezditek megtanulni a magatok tudományát! Még most nem tudjuk, mi lesz belőletek. Ezt úgy is nektek kell majd kitalálni.

  Mi, tanítók, szüleitekkel együtt fogjuk végigizgulni a következő nyolc esztendőnek azt a csodáját, ahogy növekedtek, ahogy lassan – épp, mintegy kinyíló virág – rólatok is kiderül, mihez van tehetségetek, miben vagytok ügyesek. Most annyit mondok, hogy jusson eszetekbe ez a mese, valahányszor egy kicsit nehéznek tűnik az iskola, hiszen a tudás segítségével sok csodálatos dolgot vihettek majd végbe.

  Mindezekhez kívánok nektek és szüleiteknek sok – sok türelmet, kitartást, erőt és egészséget! Érezzétek jól magatokat nálunk az iskolában!

                                                                                                    Királyné Réthi Julianna
                                                                                                            osztályfőnök


 • Szózat meghallgatása