Széchenyi István


4456 Tiszadob, Mátyás király ( régi nevén Károlyi Mihály ) utca 7.
Tel.: +36(42)722-674     e-mail: tiszadobisk2018@gmail.com

iskola logo


Akkreditált kiváló TehetségpontAkkreditált kiváló Tehetségpont
Vöröskeresztes bázisiskolaVöröskeresztes bázisiskola
fobejárat
belso udvar
fobejárat
udvar
fobejárat
iskolabelso
fobejárat
hátsó udvar

Igazgatói ünnepi beszéd


„Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének, - nem derék ember.”

Ezen gondolat jegyében, a Széchenyi Napon szeretettel köszöntök mindenkit Széchenyi István 225. születésnapja alkalmából, és az iskolai névadó ünnepségünk 25. évfordulóján.

Köszöntöm iskolánk tanulóit, dolgozóit, a szülőket és meghívott vendégeinket.

Nagy tisztelettel külön köszöntöm rendezvényünk védnökét, Dr. Vinnai Győző egyéni képviselő urat, és az egykori Széchenyis diákot, Dr. Hosszú József urat a Járási Hivatal vezetőjét, valamint volt osztályfőnökét, Filetót István tanár urat a Széchenyi Kör volt alelnökét.

Külön szeretettel köszöntöm a Nyíregyházi Tankerületi Központ vezetőjét: Gaszperné Román Margit tankerületi igazgató Asszonyt, továbbá testvériskolánk, a Petőfi Sándor Általános Iskola és Sárközújlak képviseletében, Csáki Ferenc igazgató urat és kollégáit.

Külön köszöntöm és bemutatom vendégeinknek Tiszadob alpolgármesterét Somlyai Zoltánt és Áfra Miklós jegyző urat, akik Bán György polgármester urat is helyettesítik.

Tisztelt Vendégeink, Kollégák! Kedves Gyerekek!

Iskolánk névadója Széchenyi István az ő korának különleges egyénisége volt.
Élete szüntelen elmélyült gondolkodással, szorgalmas tanulással, kitartó munkával telt el. Minden idejét, tudását, tehetségét, vagyonát, pénzét az országunk felemelkedéséért áldozta. Külföldi útjai példát, irányt mutattak, hogy mit kell tenni, és hogyan. Tehetsége, érdeklődése, jelleme sokféle pályára alkalmassá tette: diplomata, katonatiszt, költő, vagy közgazdász is válhatott volna belőle. De ő a tettek emberévé vált: „ A tett az első, a szó a második”- vallotta.

Miért időszerű ma is Széchenyi? Miért emlékezünk meg évről-évre az iskolánk nevét adó legnagyobb magyarról? – Mert gondolatai ma is nagyon fontosak.

Gróf Széchenyi István hatalmas és páratlan életműve, nemcsak a saját korában volt kiemelkedő, hanem manapság az utókor számára is igen fontos értékeket hordozó forrás. Az emberiség jövőjéért aggódó humánus gondolkodása és cselekvő hazaszeretete minden magyar ember számára példaértékű.
Nem véletlenül nevezték őt a leghívebb és a legnagyobb magyarnak. Ezért vagyunk büszkék arra, hogy Széchenyi István nevét viselő iskola tanulói és dolgozói vagyunk.

Tiszteletünk jeléül emlékezünk rá ma is: ünnepségünk első felében megkoszorúzzuk az iskolánk aulájában lévő Széchenyi-emlékfalat, majd felavatjuk a Széchenyi emléktáblát, délután pedig Széchenyi futást rendezünk névadónk emlékére.

Tisztelt Vendégeink, Szülők, Kollégák! Kedves Gyerekek!

Különös alkalom a mai Széchenyi napi ünnepség, amely összeköt múltat, jelent s jövőt, és az újrakezdés mellett a partnerségről, a jövő építéséről is szól.
A jövő pedig azoké, akik működő partner-kapcsolatokat tudnak kialakítani, és az együttműködésre képes, együtt dolgozó és tanuló, a tapasztalataikat egymás között megosztó egyénekből végül egy jó közösség formálódik.

A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola országosan regisztrált tehetségpont.
Egy évvel ezelőtt a Tiszadobi Általános Iskola megkapta a „Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskolája” megtisztelő címet.

A bázisiskolai feladatok és az iskolai nevelési értékeink egybecsengenek, erősítik egymást. Kiemelt feladatunknak tekintjük a kiművelt emberfők gyarapítását, a tehetségek felkutatását és fejlesztését, egyenlő esélyt adva minden gyereknek.

Nevelőtestületünk ismeri a Hejőkeresztúri Általános Iskola KIP módszerét/Komplex Instrukciós Program/. Azon belül a táblajátékokat sikeresen alkalmazzuk a nevelő-oktató munkánkban. Országos 1. és 2. helyezett versenyeredményt is értek már el tiszadobi tanulók.

Kiváló sport és művészeti nevelésben részesülhetnek, és számos érmet, kitüntetést értek már el a gyerekek és felkészítő nevelőik.
Az elmúlt tanévben 53 Érdemes Széchenyis Tanuló és 3 Kiváló Széchenyis Tanuló díjat adhattunk át a Tanévértékelő ünnepségen a Széchenyi teremben.

Iskolatörténeti szempontból is jelentőséggel bír a mai Széchenyi Nap. Reményeim szerint a Széchenyi emléktábla avatással egy újabb lépést teszünk iskolánk jövőjének épülése terén.
Ezután még szorosabbra fonjuk tevékenységünket a Széchenyi Körrel és minden támogató partnerünkkel, segítve egymás munkáját az ifjúság és a felnőtt lakosság jövőjéért, egyéni és társadalmi boldogulásáért.

Széchenyi Istvánt idézve:
„ Azokért élünk, akiket szeretünk. Azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk, a szépért s jóért, amit tehetünk.”

Kedves Gyerekek! Szülők! Kollégák! Tisztelt Vendégeink!

Köszönöm eddigi, és kérem a további megtisztelő figyelmüket, figyelmeteket.

Vitányi György
Igazgató