Széchenyi István


4456 Tiszadob, Mátyás király ( régi nevén Károlyi Mihály ) utca 7.
Tel.: +36(42)722-674     e-mail: tiszadobisk2018@gmail.com

iskola logo


Akkreditált kiváló TehetségpontAkkreditált kiváló Tehetségpont
Vöröskeresztes bázisiskolaVöröskeresztes bázisiskola

Testvériskolai és partneriskolai kapcsolatTestvériskolai szerződést kötöttünk 2011. április 20-án Tiszadobon a Polgármesteri Hivatalban a Sárközújlaki Általános Iskolával (mai nevén Petőfi Sándor Általános Iskola).

A szerződésben rögzítettük:

"CSÁKI FERENC, a Sárközújlaki Általános Iskola (Sárközújlak, Ouşului u. 5, Szatmár megye, Románia) iskolaigazgatója és VITÁNYI GYÖRGY, a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Tiszadob, Károlyi Mihály u. 7.) iskolaigazgatója e szerződésben deklaráljuk a két iskola közötti testvériséget.
Pedagógusaink és tanulóink nevében ünnepélyesen kinyilatkozzuk a két iskola tanítói és tanárai közötti tapasztalatok cseréjét, a közös történelmi és irodalmi értékek feltérképezését, megismerését és gazdagítását, közös tanulmányi-, szabadidős-, kulturális-, és sportrendezvények szervezését és lebonyolítását, a két intézmény jó hírnevének öregbítését, a két település lakosainak - gyermekeiken keresztül - egymáshoz közelebb hozását, a két ország kölcsönös megismerését, mindezt az Európai Unió szellemiségében."Testvériskolai_szerződés

Partneriskolai szerződés